Anuntul de la A la Z - Imobiliare, locuri de munca

Contul meu - Nu ai cont? Inregistreaza-te

Anuntul AZ a ajuns la Z

Cu parere de rau va anuntam ca incepand cu data de 20.05.2015 Anuntul de la A la Z nu mai publica anunturi noi. Vom continua sa tiparim editia scrisa in urmatoarele trei saptamani pana la onorarea tuturor anunturilor anterior publicate. 

Pentru mai multe informatii, va rugam sa ne scrieti la admin@az.ro

Va multumim!

Termeni şi Condiţii

Definirea termenilor

Termenii ANUNŢaz, www.az.ro, site-ul, REDACŢIA – reprezintă PROPRIETARII acestora şi serviciile oferite. Termenul Utilizator desemnează toate persoanele fizice şi/sau juridice care accesează ANUNŢaz, www.az.ro, indiferent de motiv. Termenii "Regulament", "Acord", "Contract", "Termeni şi condiţii" sunt folosiţi pentru a desemna prezentul contract de utilizare.

Acceptarea contractului de utilizare
Acest contract se aplica ANUNŢaz, www.az.ro, serviciilor şi conţinutului acestora. Site-urile, serviciile şi conţinutul ANUNŢaz, www.az.ro, vă sunt oferite condiţionat de acceptarea dvs fără nici o modificare a condiţiilor din prezentul contract. Neacceptarea acestor termeni implică neutilizarea mijloacelor media menţionate. Prin utilizarea acestui site arătaţi că acceptaţi să respectaţi "Termenii şi Condiţiile" noastre. REDACŢIA poate revizui aceşti Termeni oricând consideră necesar, făcând publice actualizările în această pagină. Vă rugăm să vizitaţi periodic această pagină pentru a citi "Termeni şi Condiţii" deoarece acest document vă obligă legal. Folosirea în continuare a acestor servicii reprezintă acceptarea modificărilor aduse prezentului contract.

Descrierea serviciilor
REDACŢIA nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, REDACŢIA nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii infomaţiilor publicate. Veţi folosi informaţiile furnizate de site-urile noastre pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generată de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, acceptaţi că nu veţi da în judecată compania.

ANUNŢaz şi www.az.ro oferă utilizatorilor acces la o serie de servicii şi informaţii care includ, dar nu se limitează la: forumuri, servicii de vânzare-cumpărare, servicii de mică publicitate, servicii de promovare şi contact cu piaţa, conţinut editorial original sau preluat. Aceste servicii pot include şi publicitate, sub forme vizuale sau scrise, parcurgerea acestora de către dumneavoastră consitutie acceptarea acestui mod de prezentare.

ANUNŢaz şi www.az.ro oferă utilizatorilor servicii de contact direct cu piaţa din România, sub forma informaţiei simple şi sub formă de prezentări, articole, ştiri, texte promoţionale, contact direct şi intermediere vânzare-cumpărare.

Întelegeţi şi sunteţi de acord că aceste servicii includ anunţuri, informaţii şi că aceste mesaje sunt implicite calităţii de UTILIZATOR, neexistând opţiunea de a renunţa la astfel de mesaje.

Obligaţii la înregistrare
Pentru a folosi serviciile oferite de REDACŢIE trebuie să cunoaşteţi şi să vă asumaţi urmatoarele condiţii:
1. Toate textele şi fotografiile oferite spre publicare trebuie să respecte legile ţării, să fie decente, corecte, cinstite şi sunt acceptate, sau nu, spre publicare la discreţia REDACŢIEI, care va editata şi clasifica datele conţinute după dorinţă şi necesitate.
2. REDACŢIA nu răspunde moral sau material pentru eventuale prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării unui anunţ în paginile site-ului www.az.ro şi ziarului ANUNŢaz. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor. Pentru eventuale contestaţii, REDACŢIA păstrează datele personale ale autorilor anunţurilor.
3. Materialele sunt publicate cu bună credinţă de REDACŢIE. Subliniem că editorul nu este responsabil în nici o circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul oricărui mesaj publicat, în tipar sau electronic (pe site). Astfel, orice responsabilitate cu privire la conţinut, orice prejudiciu sau pierdere de orice natură ar apare din cauza unor erori de tipar sau de preluare, or a unor omisiuni de orice altă natură, datorate fie www.az.ro, fie ANUNŢaz sau intermediarilor (agenţilor) săi, este declinată către sursele de publicitate (emitenţi de anunţuri sau de reclame) şi către cei care utilizează aceste informaţii (cititori).
4. Datele afişate în site-ul www.az.ro şi în ziarul ANUNŢaz sunt destinate informării publice. Deşi depune toate eforturile în editare şi la evitarea erorilor la introducerea acestor date, REDACŢIA nu dă garanţii de nici un fel cu privire la conţinutul anunţurilor şi nu îşi asumă nici o responsabilitate faţă de conţinutul acestor date. Orice prejudiciu sau pierdere de orice natură ar apare datorită erorilor de introducere ori de preluare a datelor sau a omisiunilor de orice altă natură, datorate fie www.az.ro, fie ANUNŢaz sau intermediarilor (agenţilor) săi, este declinată către sursele de publicitate (emitenţi de anunţuri sau de reclame) şi către cei care utilizează aceste informaţii (cititori). Dacă apar probleme cu privire la tranzacţii făcute prin comerţul electronic (e-commerce, sms, etc) în relaţia cu www.az.ro sau ANUNŢaz, vă rugăm să ne comunicaţi pentru a le remedia. Paginile site-ului www.az.ro şi cele ale ANUNŢaz pot conţine erori tehnice sau tipografice. Deşi datele se actualizează periodic, ele pot ieşi din actualitate din diverse motive, independente de voinţa şi acţiunile REDACŢIEI. Nu admitem nici o responsabilitate pentru asemenea situaţii.
5. Produsele şi mărcile menţionate în conţinutul mesajelor publicitare sunt proprietatea surselor de publicitate. Unele mesaje pot conţine menţiuni de proprietate intelectuală (copyright) referitoare la documente, mărci sau organizaţii; www.az.ro şi ANUNŢaz nu pot fi implicate în aceste drepturi de proprietate, exploatare, patent, marcă.
6. Toţi cei care se folosesc de datele apărute în www.az.ro şi ANUNŢaz sunt sfătuiţi să citească atent detaliile înainte de orice accept de natură comercială sau personală. În situaţii de dubiu, apelaţi la sfatul unui avocat.
7. Verificaţi cu atenţie datele şi textul din formular înainte de a fi trimis spre publicare.
8. www.az.ro, www.anunt-az.ro, ANUNŢaz, sunt mărci înregistrate.
9. ANUNŢaz publică anunţuri cu fotografii trimise în format digital de către semnatarii anunţurilor din www.az.ro, prelucrarea ulterioară nefiind admisă. Redacţia nu îşi asumă nici un fel de responsabilitate juridică faţă de conţinutul acestor fotografii sau drepturi de autor privind execuţia acestora. Fotografiile trebuie să respecte condiţiile tehnice, etice solicitate de redacţie şi să nu conţină publicitate mascată. Imaginile aflate în contradicţie cu cerinţele editoriale NU VOR FI PUBLICATE.

Reguli de redactare a anunţurilor pentru ziarul ANUNTaz

Nu se admit anunţuri care nu respectă regula formularului
(aşa cum este la ghişeu):
la anunţurile din rubricile Imobiliare, Auto, Oferte de muncă
primul cuvânt este obligatoriu
Zona / Marca / Meseria.

Fac excepţie de la această regulă anunţurile în MODUL;
la acest tip de anunţ este permisă orice abatere,
întrucât modulii nu se listează alfabetic

Cuvintele propuse de clienţi care sunt cuprinse în
Titlul rubricii (vânzări, cumpărări, schimburi, meditaţii)
nu se taxează şi nu se acceptă;
în consecinţă vor fi eliminate din conţinut,
considerându-se erori de redactare.

Acestea sunt:
Angajez
Cumpăr
(exceptie: rubrica Afaceri/Servicii)
vând
(exceptie: rubrica Afaceri/Servicii)
schimb
casa
apartament
2, 3, etc camere
garsoniera
spaţiu comercial
firma
SC
Zona

Nu se primesc cuvinte sau cifre asezate “strategic” la începutul
anunţului pentru a obţine poziţie la începutul rubricii
(exemplu: acum, avem, a apărut, a aborda, atenţie, etc)

Cuvintele inutile sau cele înlocuite de simboluri (telefon, euro, suprafaţa, lungime,
capacitate) sunt complet eliminate şi nu se taxează.

Numele firmelor se scriu direct, fără particula SC / Firma.
Desigur, se poate adauga SRL / SA.
Exemplu: Cosimet Construction SRL produce şi montează hale industriale,
structuri metalice, turnuri, confecţii metalice, porţi industrial, etc.
Adresa, telefon, e-mail.

La Afaceri/Servicii se va specifica direct tipul de serviciu sau afacere
(transport, contabilitate, mobilier, etc / în loc de efectuez transport, servicii de
contabilitate, execut mobilier, etc)

Pentru anunturile de angajare:
Conform indicaţiilor din formular, trebuie ca primul cuvânt să descrie MESERIA,
apoi cerinţele, si în final Angajatorul şi datele sale.

Pentru determinarea categoriei din rubrica [Oferte de muncă],
consultaţi tabelul alfabetic cu meserii.

Abaterea de la aceste reguli este permisă doar în cazul modulilor, unde se
poate introduce textul fără nici un criteriu, deoarece modulii nu sunt
plasaţi alfabetic.

Vă propunem câteva soluţii care rezolvă unele probleme de redactare:
Sucesiunea trebuie să fie:
1 - Meseria, 2 - Cerinţe, 3 - Oferta, 4 - Angajator, 5 – Adresa + telefon

Exemplu neadmis:
Firma de constructii din Bucuresti angajează personal calificat pentru zidarie, rigips,
zugravi si muncitori necalificati. Seriozitate. Salariu si carte de munca. Tel:
070123456

Exemplu admis:
Zidari, rigipsari, zugravi si muncitori necalificati. Seriozitate. Se ofera salariu si carte
de munca. Constructiv SRL, Bucuresti, 070123456

Pentru anunţurile auto
vă rugăm sa impuneţi ca primul cuvânt să fie marca maşinii. Orice abatere de la
aceasta regulă duce la modificări în faza de machetare, cu posibile ştergeri ale unor
cuvinte. Vă reamintim că în regulile tipărite în ziar sub titlul "Termeni şi condiţii" se
mentionează: (1) ”datele din anunturi pot fi editate după dorinţa şi necesitatea
editorului” (pag.13)

Pentru anunţurile imobiliare
Primele cuvinte întotdeauna localizarea de forma:
Judeţul, Localitatea
Cartierul, Strada

exemplu: Prahova, Ploiesti
Drumul Taberei, Romancierilor

Localitatile din Ilfov sunt sunt trecute drept cartiere din Bucuresti

Trebuie evitate cuvintele: Strada, Bulevardul, Şoseaua, Calea, Comuna, Oraşul.
Se admite cuvântul Piaţa numai după numele ei, doar dacă este absolut necesar.
(exemplu: Alba Iulia Piaţa). Pentru localităţi nu e necesară precizarea comună, sat
sau staţiune, deoarece denumirea completă implica şi judetul.
In cazul denumirilor de străzi formate din nume proprii,
vă rugăm să păstrati numai numele de famile, cel uzual
(exemplu: In loc de Alexandru Obregia e suficient Obregia,
în loc de Ion Mihalache e suficient Mihalache)
Nu se admit prescurtări la nume, denumiri de străzi, cartiere, localităţi.

Prescurtări admise :
Cf. 1, g+f+p, CT, et, ap (numai la adrese), A/C (aer conditionat),
um (usă metalică), m (metru), mp (metru pătrat),
mc (metru cub), €(euro), DN (drum naţional)

Vă rugăm să respectaţi aceste reguli, făcute pentru a
clasifica alfabetic diferitele categorii.
Este inutilă inserarea unui cuvânt deja aflat în titlul
rubricii, care ar duce la imposibilitatea ordonarii
alfabetice după primul cuvânt. Este evident că banii se
pot folosi pentru a descrie alte amanunte sau pentru
valoare adaugată (bold, chenar, negative, majuscule,
foto, etc).

Pentru www.az.ro
Responsabilităţile utilizatorului
Ca utilizator sunteţi responsabil de propriile acţiuni precum şi de consecinţele pe care acestea le pot avea, în urma publicării materialelor pe care le încărcaţi, puneţi la dispoziţie în mod public în spaţiul alocat de REDACŢIE.
1) Nu puteţi publica material cu drept de autor, dacă nu sunteţi autorul sau dacă nu aveţi permisiunea autorului de a publica materialul respectiv. Nu transmiteţi conţinut pentru care nu aveţi dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiţii, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relaţii contractuale sau de încredere (cum sunt informaţiile confidenţiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăuite ca parte a relaţiilor de serviciu sau aflate sub incidenţa acordurilor de confidenţialitate)
2) Nu puteţi publica materiale obscene, defăimatoare, de ameninţare sau răuvoitoare faţă de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică
3) Nu trimiteţi materiale care conţin viruşi, viermi sau alte programe cu intenţa de a distruge orice sistem sau informaţie
4) Nu transmiteţi publicitate de orice tip, materiale promoţionale, "junk mail", "spam", scrisori în lanţ, scheme piramidale, sau orice altă formă de solicitări, cu excepţia porţiunilor din servicii care sunt formulate oficial de către REDACŢIE..
5) Nu puteţi promova sau furniza informaţii despre modul de derulare a activităţilor ilegale, nici promova rănirea fizică sau verbală împotriva oricărui grup sau persoană, sau pentru a promova orice act de cruzime faţă de animale. Aceasta poate include, dar nu este limitat, a furniza informaţii despre modul de a fabrica, achiziţiona sau asambla bombe, grenade sau alte tipuri de arme şi crearea de site-uri "crush";
6) az.ro nu gazduieste linkuri sau alte trimiteri catre siteuri, cu exceptia celor cu care exista parteneriat sau contracte de publicitate.

REDACŢIA nu garantează credibilitatea, acurateţea informaţiilor publicate de către utilizatori sau nu girează vreo părere exprimată de către utilizatori. REDACŢIA acţionează ca factor pasiv în distribuţia online şi publicarea informaţiilor furnizate de către utilizatori şi nu are obligaţia de a verifica în avans materialul publicat de către utilizatori, decât în situaţiile în care specifică în mod explicit acest lucru. Dacă i se solicită de către un utilizator, compania poate investiga şi verifica afirmaţiile şi poate hotărî dacă informaţiile respective trebuie îndepărtate sau nu. REDACŢIA nu răspunde în faţa utilizatorilor în cazul unor asemena situaţii. REDACŢIA îşi rezervă dreptul de a îndepărta asemenea utilizatori şi de a le interzice accesul pe site datorită încălcării termenilor şi a condiţiilor sau a legii, sau îşi rezervă dreptul de a îndepărta informaţiile abuzive sau ilegale.

REDACŢIA îşi poate asuma acţiuni sau măsuri în privinţa utilizatorului sau împotriva informaţiilor înregistrate de către acesta. Prin introducerea materialului în orice segment public sau privat de pe site sau din ziar, incluzând forumurile, concursurile sau camerele de chat îi garantaţi REDACŢIEI dreptul continuu, irevocabil (incluzând drepturile morale) şi licenţa de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui sau de a comunica în public conţinutul (în întregime sau parţial), la scară internaţionala sau de a-l încorpora în alte lucrări de orice formă, în mass-media sau în tehnologia cunoscută sau care urmează să se dezvolte în viitor. De asemenea, permiteţi oricărei persoane care este abonată să acceseze, să vizualizeze, să stocheze sau să reproducă asemenea materiale în scopuri personale. Supus celor menţionate înainte, posesorului unui astfel de material publicat pe site îşi menţine orice drepturi care ar putea deriva de aici.

Apreciem mesajele clienţilor noştri şi venim în întâmpinarea comentariilor dumneavoastră cu privire la serviciile noastre. Vă atenţionăm că politica noastră nu ne permite să acceptăm sau să ţinem cont întotdeauna de ideile creative, sugestii, invenţii sau materiale, altele decât cele solicitate de noi în mod expres.

Informaţii pentru utilizatori
În momentul în care vă înregistraţi pe site, vi se vor cere anumite informaţii incluzând NUMELE, ADRESA, TELEFON şi ADRESA DE E-MAIL validă. Pe lângă termenii şi condiţiile care vor fi reglementate în politica site-ului, dumneavoastră întelegeţi şi acceptaţi faptul că REDACŢIA poate divulga unei terţe persoane anumite informaţii conţinute în cererea dumneavoastră de înregistrare. REDACŢIA nu va divulga unei terţe persoane numele, adresa, telefonul, adresa e-mail, fără consimţământul dumneavoastră, cu excepţia cazurilor prevazute de lege când comunicarea acestor informaţii este necesară. REDACŢIA îşi rezervă dreptul de a vă oferi serviciile şi produsele unui terţ, bazându-se pe datele menţionate în înregistrarea dumneavoastră în orice moment după ce aceasta a avut loc; asemenea oferte pot fi făcute de către REDACŢIE sau de către un terţ implicat.

Contul, parola şi securitatea datelor
Sunteţi răspunzători de păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor şi a parolei dumneavoastră. Veţi fi răspunzători de utilizarea înregistrării dumneavoastră, indiferent dacă utilizarea se face cu sau fără voia dumneavoastră. Sunteţi de acord să sesizaţi REDACŢIA în legatură cu orice utilizare neautorizată a parolei şi a înregistrării dumneavoastră. Sunteţi de asemenea de acord să folosiţi butonul de ieşire din contul dvs când doriţi să părăsiţi site-ul. Compania nu va fi răspunzătoare pentru nici o pagubă morală sau materială provocată prin nerespectarea acestei prevederi de către dvs. REDACŢIA, în cazul în care consideră de cuviinţă, vă poate bloca parola, utilizarea serviciilor sau folosirea oricăror altor servicii ale sale de care beneficiaţi, sau să scoată şi să şteargă orice material din cadrul serviciilor, pentru orice motiv. REDACŢIA poate de asemenea, oricând doreşte şi fără a da socoteală, întrerupe furnizarea serviciilor, sau a unei parţi a lor, cu sau fără nici o notificare prealabilă.

Orice încetare a accesului dumneavoastră la serviciile noastre, conform oricărei reguli din prezentul Regulament, poate fi efectuată fără o avertizare anticipată, luaţi la cunostinţă şi sunteţi de acord că REDACŢIA poate dezactiva sau şterge imediat contul dumneavoastră din cadrul site-urilor proprii şi toate informaţiile în legatură cu acesta şi/sau să interzică orice acces ulterior la serviciile noastre. REDACŢIA nu va fi răspunzătoare faţă de dumneavoastră sau orice terţă parte în orice mod, pentru interzicerea şi/sau ştergerea contului şi a accesului la serviciile puse la dispoziţie prin intermediul nostru.

Utilizarea materialelor
Conţinutul acestor situri, textele, grafica, fotografiile, software-ul precum şi alte materiale sunt protejate de legea dreptului de autor. Întregul material este aparţine PROPRIETARILOR. Compilaţia (adică adunarea şi rearanjarea) conţinutului acestui site este dreptul exclusiv al REDACŢIEI, drept protejat de legile în vigoare. Folosirea neautorizată a materialului reprezintă o încalcare a legii dreptului de autor sau a altor legi. Nu aveţi permisiunea de a vinde sau a modifica materialul, a-l expune public, a-l distribui sau a-l folosi în orice alt mod, în scopuri publice sau comerciale.

Proprietatea informatiilor publicate
REDACŢIA nu va pretinde un drept de proprietate asupra materialelor pe care le furnizaţi companiei (inclusiv observatiile şi sugestiile) sau pe care le postaţi, încărcaţi sau trimiteţi pe www.az.ro şi în ANUNTaz. Totuşi, transmiţând aceste materiale, dvs sunteţi de acord să acordaţi REDACŢIEI permisiunea de a utiliza materialele inclusiv să le copieze, distribuie, transmită, publice, reproducă, modifice şi să traducă; de a menţiona numele dvs în legatură cu materialul pe care l-aţi transmis; şi dreptul de a cesiona la rândul ei toate aceste drepturi oricarui partener al sau.

Nu se vor pretinde şi nici acorda nici un fel de compensaţii pentru utilizarea materialului în felul arătat mai sus. REDACŢIA nu are obligaţia de a posta pe site sau folosi în orice mod materialul furnizat de dvs. REDACŢIA are de asemenea dreptul să şteargă materialul dvs în orice moment şi fără a avea nevoie de un motiv în acest sens.

Publicitate
www.az.ro, ANUNŢaz rulează campanii publicitare şi promoţii în paginile sale, precum şi servicii destinate facilitării contactului între companii şi potenţiali clienţi. Participarea în promoţii ale companiilor prin intermediul www.az.ro, ANUNŢaz, inclusiv plăţi sau livrări ale unor bunuri sau servicii şi orice alte condiţii, termene, garanţii sau reprezentări asociate cu astfel de relaţii sunt numai în responsabilitatea dumneavoastră şi a acestor companii. REDACŢIA nu este răspunzătoare şi nu va fi trasă la răspundere pentru orice pierdere sau prejudiciu de orice fel, rezultat din astfel de relaţii sau rezultat din prezenţa unor astfel de companii în cadrul campaniilor publicitare ale www.az.ro, ANUNŢaz.
In cazul reclamelor sau indemnuri de urmare a unor linkuri catre alte siteuri, nu sunt admise decat cele care se fac sub forma de schimb de linkuri sau in cadrul unor contracte.
Prin agrearea termenilor prezentului Contract acordaţi dreptul REDACŢIEI de a va trimite periodic e-mail-uri cu informaţii sau oferte speciale (newsletter).

Legături către alţi furnizori de informaţii sau servicii
www.az.ro şi ANUNŢaz sau terţe părţi pot furniza legături (link-uri) către alte site-uri World Wide Web sau alte resurse. Deoarece nu are nici un control asupra acesor situri sau resurse, luaţi cunoştinţă şi sunteţi de acord ca REDACŢIA nu este responsabilă de disponibilitatea acestora, nu garantează şi nu este responsabilă pentru nici un conţinut, publicitate, produse sau alte materiale de pe sau disponibile pe aceste siteuri sau resurse.

Limitarea responsabilităţii
Deoarece nu suntem şi nu putem fi implicati în relaţiile directe dintre utilizatori şi deoarece nu putem controla comportamentul utilizatorilor www.az.ro, ANUNTaz, în eventualitatea unei dispute cu unul sau mai mulţi utilizatori, REDACŢIA (prin agenţii, administratorii şi angajaţii săi) este absolvită de orice răspundere sau despăgubire (directă sau indirectă) de orice fel şi de orice natură, cunoscută sau necunoscută, suspectată sau nu, dezvăluită sau nu, ivită în vreun mod care are legătură cu disputele. REDACŢIA nu are obligaţia legală de a controla informaţiile oferite de alţi utilizatori, disponibile pe site. Informaţiile altor persoane pot fi neplăcute, vătămătoare sau inexacte. REDACŢIA nu îşi asumă veridicitatea şi exactitatea materialului postat de dumneavoastră pe site. Dumneavoastră luaţi cunoştinţă şi sunteţi de acord cu faptul că sunteţi singurul responsabil pentru forma, conţinutul sau exactitatea materialului conţinut sau plasat de dumneavoastră pe site. Afirmaţi în mod expres că aţi luat cunoştinţă şi sunteţi de acord ca www.az.ro, ANUNŢaz nu vor fi răspunzătoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la: nerealizare de profit, posibilităţii de folosire, date sau alte pagube (chiar dacă REDACŢIA a fost înainte informată de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din:

a) utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor www.az.ro, ANUNŢaz
b) acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor dumneavoastră
c) declaraţii sau acţiuni a oricărei terte părţi asupra serviciilor www.az.ro, ANUNŢaz
d) orice altă problemă legată de serviciile www.az.ro, ANUNŢaz

Declaraţi în mod expres că întelegeţi şi că sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii: Utilizarea serviciilor www.az.ro şi ANUNŢaz se face pe propria răspundere. Serviciile sunt furnizate pe principiul "aşa cum sunt" sau "aşa cum sunt disponibile" REDACŢIA nu oferă nici o garanţie că: serviciile vor împlini toate cerinţele dumneavoastră; serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori; rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea www.az.ro, ANUNŢaz şi a serviciilor puse la dispoziţie vor fi corecte sau de încredere.